DOMENII DE EXPERTIZĂ

Serviciile noastre acoperă întregul spectru al activității de afaceri si al disputelor litigioase. Societatea este recunoscută ca fiind un lider de piață în domeniile dreptului comercial, fiscal și civil, litigii și arbitraj, fuziuni și achiziții, drept concurențial și drept european. Alte domenii de expertiză includ dreptul muncii, asistenta cu privire la proprietățile imobiliare și procedura insolvenţei.

La baza reputației echipei de litigii stă angajamentul permanent pentru excelență. Identificarea și implementarea unor strategii specifice pentru fiecare client in parte au condus la un bilanț substanțial al cauzelor câștigate în procedurile litigioase, arbitraj, precum și în orice alte proceduri alternative de soluționare a litigiilor.

DOMENII DE EXPERTIZĂ

Serviciile noastre acoperă întregul spectru al activității de afaceri si al disputelor litigioase. Societatea este recunoscută ca fiind un lider de piață în domeniile dreptului comercial, fiscal și civil, litigii și arbitraj, fuziuni și achiziții, drept concurențial și drept european. Alte domenii de expertiză includ dreptul muncii, asistenta cu privire la proprietățile imobiliare și procedura insolvenţei.

La baza reputației echipei de litigii stă angajamentul permanent pentru excelență. Identificarea și implementarea unor strategii specifice pentru fiecare client in parte au condus la un bilanț substanțial al cauzelor câștigate în procedurile litigioase, arbitraj, precum și în orice alte proceduri alternative de soluționare a litigiilor.

CORPORATE
ȘI M&A

Oferă o gamă largă de servicii juridice corporative și de afaceri pentru toate tipurile de societăți, private sau publice, pe o arie largă de probleme corporative naționale și internaționale. Societatea este activă în tranzacții corporative locale și transfrontaliere, fuziuni și achiziții. Aria de practică include de asemenea toate aspectele de drept societar, soluționarea disputelor societare, protecția acționarilor minoritari, înființarea societăților, consultanță în legătură cu relațiile contractuale pe care le desfășoară societățile cu partenerii de afaceri.

Particularitățile sistemului fiscal românesc necesită consultanța permanentă a unor experți, pe care societatea a oferit-o în mod constant clienților. Acționează atât pentru clienți corporativi, cât și pentru clienți individuali. Oferă o gamă completă de servicii legate de politici fiscale și structurale pentru corporații, instituții financiare, cetățeni străini, persoane fizice și organizații non-profit. Serviciile avocațiale oferite variază de la identificarea unor soluții legale pentru cel mai bun randament al investițiilor până la minimizarea expunerii fiscale pentru entitățile corporative. Clienții beneficiază de servicii care acoperă atât aspecte juridice, fiscale, cât și servicii specializate de consultanță fiscală într-o gamă variată de domenii. Societatea oferă servicii specializate în legătură cu atribuirea, derularea și încetarea contractelor de achiziții publice, precum și a contractelor finanțate din fonduri publice.

IMPOZITE / FISCALITATE
/ ACHIZIȚII PUBLICE

IMPOZITE / FISCALITATE
/ ACHIZIȚII PUBLICE

Particularitățile sistemului fiscal românesc necesită consultanța permanentă a unor experți, pe care societatea a oferit-o în mod constant clienților. Acționează atât pentru clienți corporativi, cât și pentru clienți individuali. Oferă o gamă completă de servicii legate de politici fiscale și structurale pentru corporații, instituții financiare, cetățeni străini, persoane fizice și organizații non-profit. Serviciile avocațiale oferite variază de la identificarea unor soluții legale pentru cel mai bun randament al investițiilor până la minimizarea expunerii fiscale pentru entitățile corporative. Clienții beneficiază de servicii care acoperă atât aspecte juridice, fiscale, cât și servicii specializate de consultanță fiscală într-o gamă variată de domenii. Societatea oferă servicii specializate în legătură cu atribuirea, derularea și încetarea contractelor de achiziții publice, precum și a contractelor finanțate din fonduri publice.

DREPT CIVIL / IMOBILIAR
ȘI URBANISM

Societatea are o vastă experiență în consilierea clienţilor pentru planificarea complexă a investițiilor imobiliare, dar și în consultanță pentru toate tipurile de proiecte și tranzacții imobiliare de interes pentru dezvoltatorii imobiliari și care vizează exemplificativ, proprietățile industriale, rezidențiale, centre comerciale, clădiri de birouri. Prezintă o vastă expertiză în litigii care privesc modurile de dobândire și de apărare a dreptului de proprietate, cereri de revendicare a proprietăților și  proceduri de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul legilor reparatorii. Avocații au o pregătire specifică în domeniul imobiliar, al autorizațiilor necesare și a cerințelor de conformitate cu reglementările legale în vigoare în domeniul urbanistic.

Echipa specializată oferă consultanță cu privire la toate aspectele legate de dreptul muncii, pentru întregul ciclu al relației de muncă, atât pentru aspecte contencioase, cât și necontencioase. Se concentrează asupra raporturilor individuale de muncă, litigiile aferente dreptului muncii, restructurarea și recrutarea forței de muncă, negocierile conexe cu angajații și reprezentanții acestora, inclusiv negocierea contractului colectiv de muncă, precum și transferul întreprinderii.

DREPTUL MUNCII

DREPTUL MUNCII

Echipa specializată oferă consultanță cu privire la toate aspectele legate de dreptul muncii, pentru întregul ciclu al relației de muncă, atât pentru aspecte contencioase, cât și necontencioase. Se concentrează asupra raporturilor individuale de muncă, litigiile aferente dreptului muncii, restructurarea și recrutarea forței de muncă, negocierile conexe cu angajații și reprezentanții acestora, inclusiv negocierea contractului colectiv de muncă, precum și transferul întreprinderii.

INSOLVENȚĂ
ȘI REORGANIZARE

În modelele de economie ciclică contemporană, insolvenţa societăților este o problemă care nu poate fi neglijată. Pe lângă consultanța cu privire la procedurile formale de insolvență și faliment, firma  oferă consultanță în procesul de restructurare a companiilor, consiliind deopotrivă creditorii, cât și debitorii.

Echipa specializată de litigii construiește strategii juridice și identifică soluții inovatoare pentru a răspunde intereselor clienților. Pledează în faţa instanțelor de prim grad,  a Curților de Apel, a Înaltei Curți de Casație și Justiție și în fața Curții Constituționale. Totodată reprezintă clienții în procedurile de arbitraj internațional și intern.

LITIGII / ARBITRAJ

LITIGII / ARBITRAJ

Echipa specializată de litigii construiește strategii juridice și identifică soluții inovatoare pentru a răspunde intereselor clienților. Pledează în faţa instanțelor de prim grad,  a Curților de Apel, a Înaltei Curți de Casație și Justiție și în fața Curții Constituționale. Totodată reprezintă clienții în procedurile de arbitraj internațional și intern.

DREPT EUROPEAN

Societatea are experiență în redactarea memoriilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și în procedurile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea dreptului Uniunii Europene relevant.

Copyright © 2021 www.arongalanton.ro